nuff

Khamis, 26 November 2015

PAPARAN UNTUK PENGETAHUAN UMUM KERTAS KERJA PIHAK KAKITANGAN BIL. 1/2015 Tarikh : 23hb. November 2015 SEKALUNG BUNGA UNTUK TUAN HAJI SARBINI

A. SABAR MEMPERTAHANKAN KEBENARAN
1. Persoalan ’ketirisan urus tadbir SYARIKAT KTMB’ kini dilindungi semula ‘KEKEBALANNYA’ oleh daya usaha dan kebijaksanaan ‘KERAJAAN SEMASA’ di bawah pimpinan ‘YAB. DATO’ SERI HJ. MOHD. NAJIB BIN TUN HJ. ABDUL RAZAK, Perdana Menteri Malaysia’ dengan memilih ‘TUAN HAJI SARBINI BIN TIJAN‘ atas perakuan Y.B. DATO’ SRI LIOW TIONG LAI, Menteri Pengangkutan Malaysia menerajui kepentingan ‘SYARIKAT KTMB’.
2. Pelantikan ‘TUAN HAJI SARBINI BIN TIJAN‘ mengetuai kepentingan ‘SYARIKAT KTMB’ ialah demi ‘survival organisasi ini’ daripada ‘Budaya Kepentingan diri oleh Datuk Elias Kadir, bekas PRESIDEN KTMB dan kuncu-kuncunya’ terubah bertukar menjadi ‘Budaya Perniagaan’. KESEDARAN ini telah dikejutkan oleh ‘KERAJAAN SEMASA’ yang dipimpin oleh ‘YAB. DATO’ SERI HJ. MOHD. NAJIB BIN TUN HJ. ABDUL RAZAK Perdana Menteri Malaysia’ memilih ‘TUAN HAJI SARBINI BIN TIJAN‘ sebagai ‘PRESIDEN KTMB’.
3. Dengan ikhlasnya dinyatakan bahawa dorongan ‘KERAJAAN’ menempatkan ‘TUAN HAJI SARBINI BIN TIJAN‘ sebagai ‘PRESIDEN KTMB’ ialah untuk menolak sebarang ‘keraguan’ tentang kisah-kisah ‘blind pilot’ yang telah memandu ‘syarikat KTMB’ terkeluar daripada objektif ‘amanah perniagaan’ sebagai ‘prinsip utama’ dalam ‘urusan tadbiran KTMB’ selaku ‘pengangkutan rel’ yang ‘utuh dan berdisiplin’.
4. ‘Datuk Elias Kadir bekas PRESIDEN KTMB dan kuncu-kuncunya’ adalah ‘Pembawa’ perangai ‘BADUT - KELAKAR DALAM SARKAS’ tanpa disiplin dan ini adalah satu perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat. Sesungguhnya tingkah laku mereka sedemikian adalah perbuatan yang boleh terjerumus ke dalam konfliks tidak berfaedah. Dilihat dan dinilai ungkapan ayat yang disuarakan sendiri oleh ‘Datuk Elias Kadir, bekas PRESIDEN KTMB’ adalah satu perbuatan yang didorongkan oleh himpitan suntikan ‘pertarungan gila kuasa’.
5. Seandainya ‘permohonan beliau menyambung semula perkhidmatannya sebagai PRESIDEN KTMB’ telah ‘direstui’ oleh ‘kementerian’ mengapa tidak diumumkan secara rasmi melalui ’Pekeliling Syarikat’?. Jelas ayat ini boleh disimpulkan sebagai satu permainan ‘budaya kepentingan diri’ seolah-seolah beliau berlakun di bawah adegan babak ‘sandiwara kelakar terancang’ yang boleh menolakkan ‘intellectualnya’.
6. Imbaui kejadian terawal sehari dua sebelum tarikh terakhir ‘perkhidmatan Datuk Elias Kadir, bekas PRESIDEN KTMB’ pada ‘30hb. April 2015’ maka pada ‘28hb dan 29hb. April 2015’ telah menampakkan ‘kedangkalan fikiran Datuk Elias Kadir’ kerana telah berlaku ‘PERANG KETIRISAN PENTADBIRAN SYARIKAT KTMB’. Jelas telah wujud ‘penyelewengan’ ke atas kuasa ‘pelantikan calon PRESIDEN KTMB’ kerana didapati ‘pihak berautoriti KTMB’ telah menzahirkan kelemahan dalam urus tadbir syarikat ‘memungkiri amanah, memamaikan tanggungjawab dan mencemarkan nama baik KEMENTERIAN dan KERAJAAN SEMASA’ dengan mengemukakan ‘DUA SURAT TAWARAN BERASINGAN’ sebagai ‘PRESIDEN KTMB’ iaitu satu untuk ‘TUAN HAJI SARBINI BIN TIJAN‘ dan yang satu lagi ialah untuk ‘Datuk Elias Kadir, bekas PRESIDEN KTMB’.
7. Atas sifat ‘ketelusan’ dengan semangat ‘bersabar’ pada menolak ‘elemen kepalsuan’ demi ‘kebaikan dan survival organisasi KTMB’, maka akhir ’terbukti kebenarannya’ bahawa ‘TUAN HAJI SARBINI BIN TIJAN‘ adalah calon ‘PRESIDEN KTMB’ yang dipilih oleh ‘KERAJAAN SEMASA’ dan diarah mengambil ‘SURAT TAWARAN RASMI JAWATAN PRESIDEN KTMB’ pada ‘30hb. April 2015’ disaat-saat terakhir ‘pertarungan kuasa’.
8. Pihak ‘Kakitangan Majlis Bersama Pusat‘ merakamkan ucapan tahniah kepada ‘TUAN HAJI SARBINI BIN TIJAN’ kerana ‘bersabar menempuh dugaan dengan berperanan memberi fokus secara serius tentang kebenaran’ demi menolak penyelewengan. ‘KALUNGAN SEKALUNG BUNGA’.
B. PENYELAMAT IMEJ KTMB
9. Kami, ‘Pihak Kesatuan (RUM)’ cuba memekakkan telinga apabila ‘KAKITANGAN KTMB’ yang tidak bersalah terhimpit dengan beberapa kerenah sepakatan jahat oleh ‘Datuk Elias Kadir, bekas PRESIDEN KTMB dan kuncu-kuncunya’ khusus atas kes ‘PEMBUANGAN KERJA PEKERJA-PEKERJA’ yang bertentangan dengan kebenaran peruntukan ‘AKTA 262 - AKTA KESATUAN SEKERJA 1959’ dan ‘AKTA 177 - PERHUBUNGAN PERUSAHAAN 1967’ secara peringkat demi peringkat bermula pada ‘29hb. Ogos 2014 hingga 26hb. November 2014’ seramai ‘SEMBILAN PULUH TUJUH (97) orang kakitangan’.

10. Kami sedar bahawa sekiranya kami bawakan kes ini ke ‘Mahkamah’, kami ‘yakin’ kami boleh ‘MENANG’. ‘Kami sungguh SAYANGKAN SYARIKAT KTMB’ dan demi menjaga imej ‘SYARIKAT KTMB’, sebagai langkah awal bagi melindungi imej dari terus ‘dicemari’ oleh ‘PEMBUTA PERATURAN’, maka kami terpaksa menggunakan saluran yang sesuai. Justeru itu, kami telah majukan surat pertikaian kepada ‘pihak pengurusan KTMB’ di bawah rujukan ‘Bil. (128) dlm RUM 093 bertarikh pada 02hb. Januari 2015’.
11. Penjelasan kami melalui inti surat tersebut ialah semata-mata ‘mencari kedamaian’. Antara lain kandungan sebagai sebahagian isinya ialah mengadakan ‘WACANA MENGENAI AKTA’ atau ber‘DEBAT’ dengan ‘PENGURUSAN KTMB’ atas perkara hak ‘AKTA 262 - AKTA KESATUAN SEKERJA 1959’ dan ‘AKTA 177 - PERHUBUNGAN PERUSAHAAN 1967’. Pendirian kami adalah penting dalam kontek ‘menjelajah (explore) mencari kebenaran’ bagi memanfaatkan ‘kita semua selaku Pemimpin’ dan malangnya tidak disahut.
12. Pihak ‘PENGURUSAN KTMB’ menghukumkan pekerja-pekerja sebelum disabitkan kesalahan oleh Mahkamah’. Perbuatan sedemikian adalah ’MENGHINA MAHKAMAH (CONTEMPT OF COURT)’. Cuba renungkan pengertian inti ‘SEKSYEN – 40 (Piket) - AKTA 177 - PERHUBUNGAN PERUSAHAAN 1967’ sebagai perbandingan menyatakan:-
”40. PIKET
40 (3) - ‘Mana-mana orang yang bertindak bertentangan dengan subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan, boleh dikenakan hukuman penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi satu tahun, atau denda tidak melebihi satu ribu ringgit, atau kedua-duanya.
13. Pihak ‘Kakitangan Majlis Bersama Pusat‘ tetap berpegang teguh kepada prinsip ‘keluhuran undang-undang’. Sekali lagi kami lahirkan kenyataan berani bahawa ‘tiada sebarang keraguan (beyond any shadow of doubt)’ mengikut tafsiran kami bahawa kes ini akan ‘berpihak kepada kami’ sekiranya kami bawa kes ini ke ‘MAHKAMAH’. Dengan hal yang sedemikian kami tiada pilihan lain kecuali ‘mempertarungkan undang-undang (legal battle) di ‘MAHKAMAH’ demi ‘mencari kebenaran’ walaupun imej ‘SYARIKAT KTMB’ disedari akan berhadapan dengan masalah ‘Penegapan Institusi’. Pihak Kesatuan sedar bahawa status ‘SYARIKAT KTMB’ ini telah dicemari oleh pakatan insan yang boleh dilabelkan sebagai ‘Pengkhianat dan Penyalahgunaan Kuasa’ oleh ‘Datuk Elias Kadir, bekas PRESIDEN KTMB dan kuncu-kuncunya’
14. ‘Alhamdulillah’ kita panjatkan ‘kesyukuran’ ke ‘HADRAT ILLAHI’ yang ‘MAHA AGUNG’ di atas limpah kurnianya. Di sini tercatat sejarah ‘di era baru’ dan secara langsung telah menentukan letak-duduknya ‘KESATUAN PEKERJA-PEKERJA KERETAPI (RUM)’ dan ’PENGURUSAN KTMB YANG BARU’ terkunci secara automatik oleh ikatan jalinan ’KEHARMONIAN PERUSAHAAN’ mengikut kehendak ’PERJANJIAN KOLEKTIF (CA)’. Ikatan ’KEHARMONIAN PERUSAHAAN’ ini dimetraikan ’melalui kebijaksanaan luahan jawapan’ daripada ‘TUAN HAJI SARBINI BIN TIJAN, Presiden KTMB yang BARU‘ melalui suratnya bertarikh ‘6hb. Mei, 2015’ kepada surat ‘KESATUAN’ bertarikh ‘5hb. Mei, 2015’ di bawah rujukan ‘Bil. ( ) dlm RUM 093’ dan yang mana inti surat ini ada hubung kait dengan surat yang bertarikh ‘02hb. Januari 2015’ di bawah rujukan ‘Bil: (128) dlm RUM 093’ yang dihantar kepada Datuk Elias Kadir. Luahan jawapan oleh ‘TUAN HAJI SARBINI BIN TIJAN’ melalui suratnya adalah persoalan ‘etika amanah dan etika bercakap benar’. Jawapan sedemikian mempunyai kaitan ‘sikap bertanggungjawab’ sebagai seorang ‘PEMIMPIN’ yang ingin menyelesaikan masalah ‘secara bijaksana’ berasaskan ‘Akta’ sebagai ’kuasa perundangan’ mengikat secara sah bagi menjaminkan keadilan dalam ‘sudut penghakiman’ dengan memberi ruang ‘kupasan’ yang tidak terbatas.
15. Pihak ‘Kakitangan Majlis Bersama Pusat‘ merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih yang tidak terhingga kepada ‘YANG AMAT BERUSAHA TUAN HAJI SARBINI BIN TIJAN, PRESIDEN KTMB’ kerana menyelamatkan ‘IMEJ KTMB’. ‘KALUNGAN SEKALUNG BUNGA’.
C. PENYELAMAT HAK PERUNTUKAN
PERJANJIAN KOLEKTIF (CA) DAN WANG SYARIKAT
16. Dalam surat ‘ADUAN’ bertarikh ‘12hb. Ogos 2015’ daripada ‘64 Eksekutif’ menyatakan bahawa sekiranya ‘PIHAK PENGURUSAN KTMB’ yang baru enggan memberi balik status ‘KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN GAJI 15%’ kepada mereka yang dimaksudkan, maka mereka memohon agar ‘Persatuan Pegawai-pegawai KTM Berhad (PPPK-SOA)’ mengisytiharkan ‘PERTIKAIAN PERUSAHAAN’ ke atas ‘SYARIKAT KTMB’ sebagai bantuan moral.
17. Menilai kepada inti surat yang berkenaan didapati sukar melayani permintaan ‘PENGADU-PENGADU’ kerana kes ini diikat kuat oleh ‘PERJANJIAN KOLEKTIF (CA)’ selaku dokumen ‘PERUNDANGAN’. Apakah dengan mengisytiharkan ‘PERTIKAIAN PERUSAHAAN’ dapat menyelesaikan masalah dan mengapakah mereka tidak memberi perhitungan bahawa mereka juga adalah di bawah golongan ‘KUMPULAN PENGURUSAN’. Perlu diingat kesemua kakitangan sama ada di bawah ‘KUMPULAN EKSEKUTIF mahupun NON-EKSEKUTIF’ adalah dikawal ketat oleh ‘PERJANJIAN KOLEKTIF’ dan hendaklah mematuhi ‘hak peruntukan PERJANJIAN KOLEKTIF (CA)’ tanpa tidak. Kebaikan faedahnya hendaklah dibahagi mengikut penentuan kaedah ‘PERJANJIAN KOLEKTIF(CA)’.
18. Disedari bahawa hal-hal ‘KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN GAJI’ diletakkan di bawah pengenalan ‘TERMA DAN SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN’ adalah perkara ‘fundamental’ dan ianya ada hubung kait secara langsung dengan ‘PERJANJIAN KOLEKTIF (CA)’ selaku dokumen undang-undang sebagai ‘pendinding’. Sesungguhnya sebarang urusan pertukaran semula ‘TERMA DAN SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN KAKITANGAN’ yang bersifat fiksyen hendaklah berpandukan kepada perundangan yang tersurat dalam dokumen yang berkenaan atau mematuhi ‘hak peruntukan PERJANJIAN KOLEKTIF (CA)’ selaku ‘AWARD Mahkamah Perusahaan’. ‘TIADA SESIAPA’ walaupun ‘PERDANA MENTERI’ boleh campur tangan atau meminda inti ‘PERJANJIAN KOLEKTIF’ kecuali atas arahan melalui kaedah yang termaktub dalam dokumen yang berkenaan itu sendiri sebagai ‘HAK UNDANG-UNDANG’. Dengan ini jelas terbukti perbuatan mereka sedemikian jelas menyimpang jauh daripada ‘asas serta panduan dan aturan yang ditentukan oleh PERJANJIAN KOLEKTIF (CA)’ yang mana perbuatan ini adalah cuai yang boleh disamakan dengan pengertian wujud ‘penyelewengan’.
19. Demi mempertahankan kebenaran ‘hak peruntukan PERJANJIAN KOLEKTIF (CA) dan menyelamatkan wang syarikat’ daripada ‘pembaziran secara sengaja’ melalui ‘rekaan yang dirancang’ yang bertentangan dengan undang-undang hendaklah ditentang. Di sini pihak ‘Kakitangan Majlis Bersama Pusat‘ melahirkan ucapan terima kasih kepada ‘YANG AMAT BERUSAHA TUAN HAJI SARBINI BIN TIJAN, PRESIDEN KTMB’ kerana ‘memegang amanah’ mempertahankan ‘kebenaran kaedah peruntukan PERJANJIAN KOLEKTIF (CA) dan menyelamatkan wang syarikat’ yang ‘ditanganinya’ cara teratur dengan tidak mengenepikan ‘hak perundangan’. Beliau telah mengarahkan pihak ‘Jabatan Pengurusan Bakat dan Pembangunan Organisasi (TMOD)’ membekukan ‘kenaikan pangkat serta gaji dan kembalikan taraf dan gaji kepada asal sebagaimana keadaan sebelumnya (status-quo)’. ‘FOR SURE’ layanan seumpama ini adalah tertib dan beradab kerana ianya berlandaskan ‘perundangan’ menentukan ‘idahnya’ atau tempoh perubahannya ‘tidak terkeluar’ daripada kawalan peruntukan ‘PERJANJIAN KOLEKTIF (CA)’.
20. Pihak ‘Kakitangan Majlis Bersama Pusat‘ merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada ‘YANG AMAT BERUSAHA TUAN HAJI SARBINI BIN TIJAN, PRESIDEN KTMB’ kerana ketegasan menangani urusan pentadbiran khususnya pada mempertahankan kebenaran ‘hak peruntukan PERJANJIAN KOLEKTIF (CA) dan menyelamatkan wang syarikat’. ‘KALUNGAN SEKALUNG BUNGA’’.
D. KENYATAAN MENGGAMBAR REALITI
21. Kami adalah kakitangan ‘SYARIKAT KTMB’ sungguh ‘SAYANGKAN SYARIKAT KTMB’ kerana ‘PERTUBUHAN’ ini adalah ‘PAYUNG UNTUK KAMI’ menentukan ‘letak-duduknya kami’. Justeru itu jawapan kami kepada persoalan asas ialah kami ‘pasti akan menentang sesiapa sahaja’ yang cuba memanipulasikan urus tadbir syarikat untuk ‘kepentingan tertentu’. Perbuatan memanipulasikan urus tadbir adalah suatu perbuatan yang ‘tidak beradab’ yang boleh merosakkan nama baik ‘SYARIKAT KTMB’ dan KERAJAAN SEMASA’. Kami tidak mahu ’perang prasangka’ kerana mana-mana pemimpin pertubuhan ‘sentiasa datang dan pergi’, tetapi pertubuhan seperti ‘SYARIKAT KTMB’ akan terus kekal untuk berkhidmat kepada ‘KAKITANGAN dan RAKYAT’.
22. Dengan ini, kami pihak ‘Kakitangan Majlis Bersama Pusat‘ mengambil ‘keputusan’ berdasarkan kebenaran akan mempertahankan kedudukan ‘TUAN HAJI SARBINI BIN TIJAN’ sebagai ‘PRESIDEN KTMB’ dengan apa cara sekalipun yang dihalalkan oleh undang-undang ke atas sebarang tindakan kontra dan menghormatinya selagi beliau tidak mengkhianati ‘SYARIKAT KTMB’ dan tidak membelakangkan undang-undang bertindak melebihi hak kuasanya (ultra vires). Kami telah mendapat ‘BISIKAN KHIANAT’ kononnya ‘TUAN HAJI SARBINI BIN TIJAN’ tidak lama boleh mentadbir ‘Syarikat KTMB’. Perlu diingat bahawa kini kami masih berada dalam keadaan ‘kedua-dua mata kami tidak ditutup, mulut kami tidak dikunci dan kedua-dua tangan dan kaki kami tidak diikat’, maka dengan itu pasti kami boleh bergerak menentang ‘pengkhianat’ seberapa daya yang boleh dalam lingkungan kuasa yang tidak terkeluar dari lunas perundangan.
23. Kami pihak ‘Kakitangan Majlis Bersama Pusat‘ mengambil kesempatan di sini mengucapkan jutaan ‘TERIMA KASIH’ kepada ‘KERAJAAN SEMASA’ di bawah kepimpinan ‘YAB. DATO’ SERI HJ. MOHD. NAJIB BIN TUN HJ. ABDUL RAZAK, Perdana Menteri Malaysia’ kerana telah memilih ‘TUAN HAJI SARBINI BIN TIJAN‘ sebagai ‘PRESIDEN KTMB’ atas perakuan Y.B. DATO’ SRI LIOW TIONG LAI, Menteri Pengangkutan Malaysia. Kami akan sentiasa memberi kerjasama kepada ‘TUAN HAJI SARBINI BIN TIJAN‘ demi kepentingan, kecemerlangan dan kejayaan syarikat.


Hak Milik Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB

Tiada ulasan:

Catat Ulasan